Πολιτική Προστασίας Δικαιωμάτων Επιβατών

Η LIFE LINE AVIATION ως αδειοδοτημένος κοινοτικός αερομεταφορέας, διέπεται ως προς τη λειτουργία της από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (καθώς η επιχειρησιακή μας βάση βρίσκεται στην Ελλάδα), τους γενικά αποδεκτούς και εφαρμοστέους αεροπορικούς κανονισμούς και τις Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (SOPs) στα αεροδρόμια που δραστηριοποιούμαστε.

Στην LIFE LINE AVIATION δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο.

Με ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, εφαρμόζουμε τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EE 2016/681). Η Πολιτική μας προδιαγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των Επιβατών μας, Εργαζομένων, Συνεργατών και τρίτων μερών. Έχουμε επίσης υιοθετήσει κατάλληλά οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πλήρη εναρμόνισή μας με τον Κανονισμό.

Ποιά είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε εξατομικευμένη πληροφορία για φυσικά πρόσωπα, ικανή να οδηγήσει σε ταυτοποίησή του, ακόμη και έμμεσα, κυρίως με τη χρήση αναγνωριστικών στοιχείων όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης ή και έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τηρούμε αρχεία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μόνο στο βαθμό και εφόσον είναι αναγκαία, τα οποία περιλαμβάνουν απλά δεδομένα υγείας και στοιχεία ανηλίκων. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε προκαθορισμένους κανόνες διασφάλισης και κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλουν περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να τα διαχειρίζεται. Η LIFE LINE AVIATION εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες κατά τη διαχείριση διαφόρων κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων, όπως της ειδικής συναίνεσης.

Πότε ισχύει η Πολιτική μας για εσάς

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει στην πτήση της επιλογής σας, είναι αναγκαίο να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας. Θα λαμβάνετε πάντοτε γνώση για τις πληροφορίες που ζητάμε και το λόγο για τον οποίο συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία σας. Εφόσον επιλέξατε να κάνετε την κράτησή σας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή λοιπών συστημάτων κρατήσεων, μπορείτε να ανατρέξετε οποτεδήποτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.lifelineaviation.com , η οποία είναι πάντοτε ενημερωμένη με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εναλλακτικά, να αποστείλετε e-mail στο pa@lifelineaviation.com.

Κάθε φορά που ταξιδεύετε με την LIFE LINE AVIATION, σας γνωρίζουμε ότι έχετε πάντοτε τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε, διατηρήσουμε ή επεξεργαστούμε κάποια δεδομένα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Το ονοματεπώνυμό σας και στοιχεία επικοινωνίας
(email, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)

Όταν κάνετε κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου

Όταν κάνετε κράτηση ξενοδοχείου

Πληροφορίες σχετικά με την κράτηση και το δρομολόγιο σας, εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια ή εάν έχετε ειδικές απαιτήσεις.

Κατά την κράτηση εισιτηρίου ή ξενοδοχείου

Πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας σας, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά σας κατά τη διάρκεια της πτήσης

Όταν μας παρέχετε πληροφορίες υγείας πριν την αναχώρησή σας

Πληροφορίες σχετικά με άλλους επιβάτες που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας καθώς και οι ηλικίες των παιδιών που ταξιδεύουν μαζί σας

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για λογαριασμό άλλων επιβατών

Πληροφορίες αναφορικά με ασυνόδευτα ανήλικα και προσωπικές πληροφορίες των κηδεμόνων τους

Όταν οι κηδεμόνες ζητούν την υπηρεσία UM

Πληροφορίες αναφορικά με τη συναλλαγή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες

Passenger Name Record (Μητρώο Ονομάτων Επιβατών). Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την ημέρα και ώρα πτήσης μαζί με τα ειδικά στοιχεία της, το ονοματεπώνυμο, πληροφορίες εισιτηρίου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα (όπου απαιτείται), φύλο, αριθμό και τύπο ταξιδιωτικού εγγράφου (π.χ. ταυτότητας), ημερομηνία λήξης του και την αρχή έκδοσης

Όταν κάνετε την κράτησή σας και αφού ολοκληρώσετε το ταξίδι σας

Πληροφορίες σχετικές με την πτήση σας και τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς (π.χ. ώρα επιβίβασης, δήλωση απώλειας αποσκευής)

Όταν ταξιδεύετε με την Life Line Aviation Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στο αεροδρόμιο

Αλληλογραφία και επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί μας (π.χ. emails, επιστολές ή τηλεφωνική επικοινωνία)

Όταν επικοινωνείτε με τη Life Line Aviation

Οι αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Life Line Aviation

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφορίες για τον τρόπο περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας όπως για παράδειγμα κατά την αναζήτηση πτήσεων

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας

Πώς και Γιατί μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν για:

•Να διασφαλίσουμε ότι επιβιβαστήκατε στην πτήση που έχετε επιλέξει

• Να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιβίβασης με ασφάλεια

• Να παρέχουμε υπηρεσίες που ζητήσατε

• Να διασφαλίσουμε τη μετεπιβίβασή σας σε συνδεδεμένη πτήση

• Να είστε πάντα ενήμεροι για τις πτήσεις μας, τις νέες υπηρεσίες μας και για να μοιραζόμαστε μαζί σας τα νέα και τις προσφορές μας

• Να ενημερώνεστε έγκαιρα για τυχόν καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές της πτήσης σας

• Να φροντίζουμε για την ασφάλειά σας κάθε φορά που ταξιδεύετε μαζί μας

• Να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία

• Να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων σε εσάς υπηρεσιών

• Να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας ως προς τις επικοινωνίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε και τον τρόπο λήψης αυτών.

Διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας με ιδιαίτερη προσοχή

Η LIFE LINE AVIATION επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβατικές της δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, η LIFE LINE AVIATION θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εσείς, ως υποκείμενα δεδομένων, έχετε δώσει τη ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς.

• Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της συμβατικής μας υποχρέωσης απέναντί σας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματός σας για την κατάρτιση σύμβασης, περιλαμβανομένης της έκδοσης εισιτηρίου (λογιζόμενου ως σύμβασης μεταφοράς).

• Η Επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με υφιστάμενη νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

• Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για την προάσπιση ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.

• Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για την εκτέλεση υποχρέωσης δημοσίου συμφέροντος ή ενέργειας που έχει εκ του νόμου εναποτεθεί στην LIFE LINE AVIATION λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης επεξεργασίας.

• Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων των υπευθύνων επεξεργασίας (δηλαδή Life Line Aviation) ή δικαιωμάτων τρίτων (εκτός εάν αυτά κάμπτονται από την υποχρέωση διασφάλισης θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται περί παιδιών).

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας συλλέγονται αποκλειστικά στο πλαίσιο απαιτήσεων ασφαλείας, βάσει των Κανονισμών της IATA, και των Τυποποιημένων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (SOPs) για τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας κατά την πτήση σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε εμάς αποκλειστικά με τη συναίνεσή σας, αποτελούν τμήμα του εισιτηρίου σας και διατηρούνται για περίοδο που δεν ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, για πτήσεις που εκτελέστηκαν κανονικά. Ειδικοί κανόνες και δικαιώματα διατήρησης εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Διατήρησης Δεδομένων της Life Line Aviation.

Η συναίνεση για προσωπικά δεδομένα ανήλικου επιβάτη λαμβάνεται από τα πρόσωπα που έχουν την κηδεμονία του. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όταν η επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο, η αναγκαία βάσει του νόμου επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συναίνεση του κηδεμόνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IATA, για ανήλικους οι οποίοι γίνονται δεκτοί ως ασυνόδευτοι ταξιδιώτες, απαιτούνται ειδικά έγγραφα καθώς και η συμπλήρωση ειδικής αίτησης μεταφοράς ασυνόδευτου παιδιού (UM). Τα σχετικά έγγραφα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες για το σκοπό αυτό και παραδίδονται στο προσωπικό θαλάμου επιβατών και στην ίδια την αεροπορική εταιρεία για ασφάλεια. Η συναίνεση του κηδεμόνα είναι προϋπόθεση για την μεταφορά Ασυνόδευτου Ανηλίκου. Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε ανήλικους επιβάτες εφαρμόζονται οι πλέον αυστηροί κανόνες ασφάλειας.

Πώς και Γιατί μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας

Η Life Line Aviation συνεργάζεται και με τρίτα μέρη για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

Κάθε φορά που τρίτα μέρη επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της LIFE LINE AVIATION – δηλαδή όποτε η LIFE LINE AVIATION αναθέτει μέρος της επεξεργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες– η LIFE LINE AVIATION συνάπτει σχετική έγγραφη συμφωνία. Όταν εμπιστευόμαστε σε τρίτα μέρη δραστηριότητες επεξεργασίας, η LIFE LINE AVIATION ελέγχει εάν ο εξωτερικός συνεργάτης εφαρμόζει διαδικασίες επαρκούς ελέγχου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η LIFE LINE AVIATION ορίζει σαφείς οδηγίες στους συνεργάτες της για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της LIFE LINE AVIATION, λαμβάνουν συγκεκριμένες επίσημες κατευθύνσεις αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στους εργαζομένους τους, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Παραβιάσεις Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, η LIFE LINE AVIATION υποχρεούται να γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τη φύση της παραβίασης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 72 ώρες από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης.

Όταν η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του φυσικού προσώπου, το υποκείμενο των δεδομένων θα ενημερώνεται αμελλητί.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που υποπτεύεται ότι έχει υπάρξει παραβίαση προσωπικών δεδομένων είτε λόγω κλοπής, είτε εξαιτίας έκθεσης πρέπει να ενημερώνει αμέσως το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa@lifelineaviation.com. Όλα τα περιστατικά καταγράφονται και διατηρούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με την εφαρμογή μεθόδων ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης.

Το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ερευνήσει κάθε αναφερθέν συμβάν προκειμένου να επιβεβαιώσει αν έχει υπάρξει παραβίαση. Αν η παραβίαση επιβεβαιωθεί, το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και τον όγκο των πληροφοριών στις οποίες αφορά η παραβίαση.

Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο νομικός σύμβουλος της LIFE LINE AVIATION συνεπικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων θα οργανώσουν και συντονίσουν ομάδα ανταπόκρισης προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη διαχείριση της παραβίασης.

Η Οδηγία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) και οι υποχρεώσεις μας

Μπορεί να υποχρεωθούμε, οποιαδήποτε στιγμή, να υποβάλουμε δεδομένα που σας αφορούν σε αρμόδια επίσημη Αρχή σε συμμόρφωση με εκ του νόμου υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, όπως οι υποχρεώσεις που αφορούν στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) ή άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις σχετικά με επιβάτες.

Αιτήματα που αφορούν σε προσωπικές πληροφορίες

Έχετε πάντα τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση pa@lifelineaviation.com χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Δικαίωμα Πρόσβασης.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Προκειμένου να ζητήσετε ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που η LIFE LINE AVIATION τηρεί για εσάς, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο pa@lifelineaviation.com Όταν επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας αναφέρετε πάντοτε στο θέμα του μηνύματος την ένδειξη «Αίτημα Γνωστοποίησης Προσωπικών Δεδομένων» ή “Personal data request” και δηλώστε με σαφήνεια τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

• Το ονοματεπώνυμό σας;
• Περιγραφή των δεδομένων που ζητείτε (όπως στοιχεία κράτησης/ πτήσης με την Life Line
Aviation), περιλαμβάνοντας ημερομηνία κράτησης και ημερομηνία/αριθμό πτήσης;
• Όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (υφιστάμενη και παλαιά) που χρησιμοποιήθηκαν για
την κράτηση πτήσεων και
• Επισυνάψτε στο μήνυμα αντίγραφο της ισχύουσας επίσημης ταυτότητας.

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες για τον εντοπισμό των προσωπικών στοιχείων που ζητείτε και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας. Η επεξεργασία του αιτήματός σας θα ολοκληρωθεί – σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις – εντός 40 ημερών από την ημερομηνία λήψης ΟΛΩΝ των απαραίτητων πληροφοριών. Παρόλο που θα λάβουμε κάθε μέριμνα προκειμένου να ολοκληρωθεί το αίτημά σας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχεται ως προς αυτό.

Σημείωση: • Έλλειψη πληροφοριών θα οδηγήσει σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αιτήματός σας; και • Η Life Line Aviation διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης διαχειριστικού τέλους ύψους € 5, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αναζήτησης το αίτημά σας θα διατηρηθεί ανωνυμοποιημένο στο αρχείο Αιτημάτων Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa@lifelineaviation.com