ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ LIFE LINE AVIATION

Στην LIFE LINE AVIATION δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον πλέον επαγγελματικό
τρόπο.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει στην πτήση της επιλογής σας, είναι αναγκαίο να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας. Θα λαμβάνετε πάντοτε γνώση για τις πληροφορίες που ζητάμε και το λόγο για τον οποίο συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία σας. Εφόσον επιλέξατε να κάνετε την κράτησή σας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή λοιπών συστημάτων κρατήσεων, μπορείτε να ανατρέξετε οποτεδήποτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.lifelineaviation.com, η οποία είναι πάντοτε ενημερωμένη με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εναλλακτικά, να αποστείλετε e-mail στο pa@lifelineaviation.com.

Κάθε φορά που ταξιδεύετε με την LIFE LINE AVIATION, σας γνωρίζουμε ότι έχετε πάντοτε τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Μάθετε τα δικαιώματα σας

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018) επιβάλει, μεταξύ άλλων, και στους αερομεταφορείς την υποχρέωση διασφάλισης της ελεύθερης άσκησης των δικαιωμάτων σας και την υποχρέωση να σας κοινοποιούνται οι ζητούμενες πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Εμείς στη LIFE LINE AVIATION εργασθήκαμε για να δημιουργήσουμε τη διαδικασία που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifelineaviation.com για αναλυτικές πληροφορίες ή να στείλετε e-mail στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση pa@lifelineaviation.com .

Μην ξεχνάτε ότι όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας στοιχεία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Tο δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που μπορούμε να τηρούμε

• Το δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων

• Το δικαίωμα άρνησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία
προφίλ

• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

• Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

• Το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων

• Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ότι τα δεδομένα που σας ζητάμε μας είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πτήσης σας, για να σας μεταφέρουμε στον προορισμό της επιλογής σας και να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη υπηρεσία ζητήσετε.

Ενδέχεται να μας ζητηθεί από τις αρχές η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ασφαλείας ή κανονιστικής συμμόρφωσης.

Γνωρίστε τους Κανόνες μας

Η LIFE LINE AVIATIONέχει υιοθετήσει συγκεκριμένο σύστημα γενικών Κανόνων που διέπουν τη
συλλογή, χρήση, διατήρηση, μεταφορά, διαβίβαση και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων που
διέπει κάθε νόμιμη επεξεργασία τους:

• Κανόνας 1: Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εφαρμοζόμενες πρακτικές
διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Πάντα θα ξέρετε ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ και ΓΙΑ ΠΟΣΟ

• Κανόνας 2: Περιορισμός σκοπού. Είναι πάντα συγκεκριμένο και νόμιμο

• Κανόνας 3: Ελαχιστοποίηση δεδομένων. Ποτέ δεν κρατάμε κάτι εάν δεν είναι απολύτως
αναγκαίο ή για διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο

• Κανόνας 4: Ακρίβεια δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και, εφόσον είναι
αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται.

• Κανόνας 5: Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης. Η διατήρηση δεν υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τον ανάλογο σκοπό

• Κανόνας 6: Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα. Διασφάλιση των δεδομένων και προστασία
έναντι του κινδύνου απώλειας ή παράνομης επεξεργασίας

• Κανόνας 7: Λογοδοσία. Θα σας ενημερώνουμε κάθε φορά που το ζητάτε και όταν είναι
αναγκαίο

Αν έχετε πραγματοποιήσει κράτηση μέσω τρίτου, αυτό το μέρος ενδέχεται να είναι και ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Νόμο, οπότε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους δικούς του σκοπούς, κατά τρόπο αποδεκτό από εσάς. Τα ζητούμενα δεδομένα ενδέχεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην σχετίζονται με την υπηρεσία μας. Ρωτήστε μας για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε απευθείας. Κάνοντας την κράτησή σας απευθείας και αποκλειστικά από την ιστοσελίδα μας, θα είστε πάντοτε βέβαιοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.